Lägerdagarna pågår mellan 09.00 - 16.00.
Vi står för lunch och båtar.
Deltagandet kräver ett medlemsskap, årsavgift för aktivt medlemskap per hushåll 200 kr.

För att delta ska eleven:

-Vara minst 8 år fyllda, eller fylla under året.
-Kunna simma minst 200 meter utan flytväst.

Kurser

Våra kurser: På HSS har vi två olika kurser Grön- och Blå kurs, dessa kurser är inspirerade av Svenska seglar sällskapets seglings pyramid. Vårt mål med dessa kurser är att du ska utvecklas och bli en bättre seglare än vad du var innan kursen. Och självklart, att du har så roligt som möjligt under tiden!

Grön kurs 

Grön kurs riktar sig till dig som vill lära dig grunderna i optimist- och triss segling. Förutom segling får du lära dig sjövett, knopar, båtvård och väjningsregler. Målet med kursen är att du efter kursens slut kan grunderna i segling, kan hantera en optimist själv och att du har förberedande kunskap så att du kan låna HSS båtar samt delta i vår blåa kurs.

Blå kurs 

Blå kurs riktar sig till dig som redan kan grunderna i optimist- och triss segling men som vill utveckla sina seglingskunskaper ytterligare. Du får lära dig mer om trissarna och tvåsegelsbåtar. Du får också lära dig grunderna i kappsegling och hur man läser ett sjökort. Du lär dig också lite om vad begreppet “trimning” betyder. OBS! Vi ser gärna att du gått vår gröna kurs minst två somrar innan du tar dig an den blåa kursen. Detta för att du ska ha möjligheten att utvecklas så mycket som möjligt under våra kurser.

 

 

En typisk lägerdag


09.00 - Samling och upprop.
Vi pratar om dagen vi har framför oss och en ev. gårdag.
Förväntningar och önskemål är vanligt förekommande ämnen.
09.15 - Teoripass
Dagens första teoripass, väder, vind och seglingssätt diskuteras bl.a.
09.45 - Riggning
10.00 - Segling
12.00 - Lunch
Vi äter, leker, badar och vilar.
13.00 - Teoripass
Dagens andra teoripass, förmiddagens problem och lösningar diskuteras bl.a.
13.30 - Segling
15.30 - Avriggning
15.45 - Avslutning
Vi reflekterar bl.a. över dagen som helhet, vad vi lärt oss och önskemål inför morgondagen.

Mat


Vi bjuder på lunch! Lunchen lagas av en anställd och vi ser till att det serveras varierad kost, nyttig och näringsrik nog att förse deltagarna med energi som räcker hela seglardagen. Eleverna måste själva ta med sig tallrik och bestick, vi rekommenderar även att eleverna tar med en egen vattenflaska.

Kursmål


Grön kurs:

-Att kunna hantera en optimistjolle
Vilket innebär att kunna rigga den, segla den och rigga av den.
-Att ha förståelse för sjövett, väjningsregler, knopar och allmänna seglingstermer.
-Att kunna alla segelsätt och praktisera dem på sjön.
-Att känna trygghet och säkerhet i båten, med medseglare.

Blå kurs:

-Att med säkerhet uppfylla grundkursens mål.
-Att kunna hantera en trissjolle.
-Att känna trygghet och säkerhet i segelbåten, med eller utan medseglare.
-Att ha grundlig förståelse för sjökort.
-Att ha teoretisk grund för kappsegling.
Praktiseras i mån av tillfälle.

 

Säkerhet


Sjölivet inkluderar ett antal säkerhetsrisker då man bl.a. vistas kring djupa vatten. Vi vill att alla våra elever lär sig ett säkerhetstänk gällande att vistas på och kring djupa vatten så att de kan ta sig an sjölivet på egen hand i framtiden. Därför är säkerhetsfrågan en väldigt stor del av vår verksamhet.

Regler för elevernas säkerhet:

-Alltid flytväst vid vistelse på bryggor och i båtarna.
-Aldrig springa på bryggor eller nära djupt vatten.
-Aldrig bada utan badvakt.
-Aldrig stå upp i båtarna.
Undantag vid lärande syfte.
-Aldrig medvetet kollidera med andra båtar.
-Aldrig lämna seglarskolan under dagen.
Vid nödfall måste ledarna informeras.

Ordning


För en välfungerande seglarskola krävs, utöver säkerhet, ordning. För att både elever och ledare ska kunna fokusera på segling och sjöliv har vi satt upp ett antal ordningsregler.

Ordningsregler:

-Alltid visa respekt och lyssna på varandra.
-Vi uppmuntrar föräldrar att komma ner och titta på men inte att lägga sig i, varken på land eller i vattnet.
-Elever får inte gå in i boden
Om elever skulle behöva göra detta krävs en ledares tillstånd.
-Aldrig mobiler i båtarna eller under lektionerna.
-Aldrig slänga skräp på marken, om man hittar skräp ska detta slängas i papperskorgen